Institut za Autizam (IZA) je neprofitna, nevladina organizacija čiji su članovi stručnjaci iz oblasti autizma volonterski angažovani radi ispunjavanja sledećih ciljeva:


  1. Podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o problemu autizma u Crnoj Gori, kao i kreiranje informacionih resursa za porodice i stručnu javnost;

  2. Uticanje na zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu politiku koja bi unaprijedila život osoba sa autizmom i njihovih porodica;

  3. Naučno-istraživački rad u cilju sakupljanja i objavljivanja statističkih podataka u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na epidemiologiju, dijagnostiku i rehabilitaciju;

  4. Edukacija i savjetovanje roditelja i stručnih lica u cilju građenja kapaciteta za pružanje pomoći na lokalnom nivou;

  5. Uspostavljanje institucionalne saradnje i povezivanje srodnih institucija i udruženja u zemlji i inostranstvu koje rade sa osobama na autističnom spektru.