Kako se autizam dijagnostikuje?

U ovom trenutku ne postoji medicinski test za autizam; dijagnoza se zasniva na posmatranju ponašanja i obrazovnom i psihološkom testiranju. Pošto simptomi autizma variraju, različiti su i putevi koji vode do dijagnoze. Kod pojedine djece se identifikuju kašnjenja u razvoju prije dijagnoze autizma i može se desiti da se već uključuju u Ranu intervenciju ili Specijalne obrazovne usluge. Institut za Autizam CG i druge organizacije koje se bave autizmom naporno rade na obrazovanju roditelja i ljekara, kako bi se djeca sa autizmom identifikovala što je ranije moguće.  

Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Američkog psihijatrijskog udruženja je jedan od glavnih dijagnostičkih referentnih priručnika koji koriste psihijatri i ostala stručna lica u svijetu. Aktuelno (peto) izdanje, objavljeno 2013. godine, najčešće se pominje kao „DSM-V“.

Od rođenja, pa najmanje do 36. mjeseca života, svako dijete bi trebalo kontrolisati po miljokazima razvoja tokom rutinskih posjeta pedijatru. Ukoliko se jave neki poremećaji u razvoju djeteta, ljekar bi trebalo da dijete odmah usmjeri na Ranu intervenciju i uputi specijalisti na ocjenu razvoja.Neophodno je sprovesti kontrolu sluha i nivoa olova u organizmu i upotrijebiti kontrolni upitnik specifično vezan za autizam. Modifikovan upitnik za procjenu autizma kod malog djeteta (Modified Checklist of Autism in Toddlers - MCHAT) predstavlja spisak jednostavnih pitanja o vašem djetetu. Na osnovu odgovora se utvrđuje da li je dijete potrebno uputiti specijalisti, najčešće razvojnom pedijatru, neurologu, psihijatru ili psihologu, radi daljih pregleda. Postoje i drugi oblici kontrole, od kojih su pojedini usmjereni na stariju djecu ili konkretne poremećaje sa autističnog spektra. Tim specijalista koji je ocijenio vaše dijete i obezbijedio preporuke za tretman može da uključuje:
audiologa - kako bi se isključio nedostatak sluha;
logopeda - kako bi se utvrdile jezičke sposobnosti i potrebe; kao i
okupacionog (radnog) terapeuta - radi ocjene fizičkih i motornih vještina.

Za dijagnostikovanje autizma i drugih problema koji često prate autizam, kao što su kašnjenja razvoja motornih vještina, važan je multidisciplinarni pristup. Ukoliko vaše dijete nije ocijenio multidisciplinarni tim, nastojte da se sprovedu dalja ispitivanja, kako biste saznali što više o pojedinačnim prednostima i potrebama vašeg djeteta. Za više informacija pogledajte linkove Dijagnostika i Intervencije.