Kako dobiti pomoć koja je djetetu neophodna?

“Nema razgovora ni sumnje: rana intervencija je najbolja nada vašeg djeteta za ljepšu budućnost. Rano prepoznavanje ključnih bihejvioralnih simptoma autizma pružiće vašem djetetu – i ostatku porodice – nekoliko važnih prednosti koje nećete steći ukoliko zauzmete pristup čekaj-da-vidimo sve dok vaše dijete ne pođe u predškolsko, sa četiri ili pet godina života. Dobar program rane intervencije ima najmanje četiri prednosti. Pružiće vašem djetetu obuku koja će se oslanjati na njegove ili njene jače strane kako bi učilo nove vještine, poboljšalo ponašanje i riješilo zadatke u kojima je slabije. Pružiće vama informacije koje će vam pomoći da bolje razumijete ponašanje i potrebe vašeg djeteta. Ponudiće vam resurse, podršku i obuku koja će vam omogućiti da djelotvornije radite i da se igrate sa vašim djetetom. Unaprijedite izglede vašeg djeteta. Iz tih razloga, program intervencije za vaše dijete trebalo bi uspostaviti što prije nakon što dobije dijagnozu. Međutim, kao što već sigurno znate, podučavanje djeteta sa autizmom može biti ogroman izazov jer ono posjeduje jedinstven sklop prednosti i potreba i zahtijeva intervencije i pristupe učenju koji uzimaju u obzir te potrebe. Zbog toga strategije koje su se pokazale uspješne kod druge djece, na primjer, kako da ih naučite da sjede za stolom tokom obroka, da se na odgovarajuci način igraju sa igračkom ili da izgovaraju riječi, jednostavno ne funkcionišu tako dobro kod djeteta sa autizmom. Na isti će način, opšti programi intervencije – koji nisu specifični za autizam – biti manje djelotvorni za vaše dijete. Zbog toga, dok istražujete ranu intervenciju, morate da imate na umu da nisu sve intervencije iste.”

“Da li moje dijete ima autizam?”
Dr. Vendi L Stoun i Dr. Tereza Foj Didžeromino

Institut za autizam Crne Gore